เกี่ยวกับมูลนิธิพิเอสไอ

มูลนิธิพีเอสไอ ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสู่ความพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การพัฒนาคน การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนน และที่สำคัญคือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

อาจารย์สมพร ธีระโรจนพงษ์

CEO PSI Corporation ผู้ก่อตั้งโครงการ

ผู้สนับสนุน

 
symphony
smt
Mthai
Thaicom
SCB
Thairath
100plus
interlink-telecom
bluo
dw