โครงการของมูลนิธิพีเอสไอ

โครงการเติมฝัน...ปันน้ำใจ
โครงการเผาป่า เผาชาติ
โครงการเมาไม่ขับ
โครงการเครื่องแยกน้ำประเทศพม่า
โครงการมอบเครื่องแยกน้ำสะอาด โรงเรียน ตชด.
มูลนิธิบ้านมานาโพธารามเพื่อสตรีและเด็ก

เรามุ่งมั่นที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมในด้านการศึกษา ร่วมถึงการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอ และเราจะทำแบบนี้ต่อไป

อาจารย์สมพร ธีระโรจนพงษ์ / CEO PSI Corporation

ผู้สนับสนุน

 
bluo
dw
symphony
smt
Mthai
Thaicom
SCB
Thairath
100plus
interlink-telecom