ที่มาของโครงการ

จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสู่ความพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง ทำให้นำมาสู่โครงการ พีเอสไอ เติมฝันปันน้ำใจซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในที่ทุรกันดารต่างๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการช่วยเหลือของพวกเรา PSI

โครงการเติมฝันปันน้ำใจ

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

เติมฝัน…ปันน้ำใจ

ผู้สนับสนุน

 
dw
symphony
smt
Mthai
Thaicom
SCB
Thairath
100plus
interlink-telecom
bluo