“เมาไม่ขับ”

ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ฆ่าชีวิตคนไทยสูงถึง 20,000 คนต่อปี สูงติดอันดับ 9 ของโลกและอันดับหนึ่งของเอเชีย จากสถิติดังกล่าวนับเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทุกองค์กรต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ทางมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับภาคีเครื่อข่ายกว่า 30 องค์กร จึงได้พร้อมใจกันจัดตั้งองค์กรธรรมภิบาลทางจารจร กันเพื่อร่วมกันรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย

ภาพโครงการ “เมาไม่ขับ”