เครื่องแยกน้ำ PSI

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแยกน้ำสะอาด ให้ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำที่ปราศจากสารพิษเจือปน อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ทาง PSI ได้นำเครื่องแยกน้ำดังกล่าวไปติดตั้งยังพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย และได้นำไปติดตั้งหลายๆ แห่งในประเทศพม่า เพื่อให้เด็กๆ กินน้ำที่มีความสะอาด สุดท้ายเพื่อให้สุขภาพของคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เครื่องแยกน้ำ PSI สะอาด ล้าน %

ประชาชนในประเทศพม่า ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือ นั่นเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการเอาเครื่องแยกน้ำไปติดตั้งยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ดื่มน้ำที่มีความสะอาด เพื่อให้สุขภาพของคนในพื้นที่และเด็กๆ ในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น