Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทพีเอสไอฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดทำป้ายรณรงค์ โครงการ “เมาไม่ขับ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

บริษัทพีเอสไอฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดทำป้ายรณรงค์ โครงการ “เมาไม่ขับ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567

       

บริษัท พีเอสไอฯ ศูนย์สาขาอุบลราชธานี บริจาคเครื่องแยกน้ำ ศูนย์โรงพยาบาลสนามบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บริษัท พีเอสไอฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับโรงพยาบาลสนามกีฬาแห่งที่สอง โรงงาน PSI สุพรรณบุรี

บริษัท พีเอสไอฯ บริจาคน้ำดื่มและกล้องวงจรปิดให้กับโรงพยาบาลสนามมหาลัยเกษตรบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

บริษัทพีเอสไอฯ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมบริจาคน้ำดื่ม พร้อมติดตั้งชุดจานดาวเทียม ณ โรงพยาบาลสนามวัดรางสะแกสูง