มูลนิธิพีเอสไอ โฮลดิ้ง (PSI Foundation)

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่ความพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

ผู้สนับสนุน

 
symphony
smt
Mthai
Thaicom
SCB
Thairath
100plus
interlink-telecom
bluo
dw